pijlIN DE KIJKER

  • Westende
    0

Controle instantie:
BIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 5 te 1000 Brussel

Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer

Gebruikersvoorwaarden

De informatie die u terugvindt op deze website (www.excellence-immo.be) wordt u aangeboden door Excellence-Immo bvba op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruikersvoorwaarden op deze pagina. Informatie op deze website houdt in: alle teksten, fotomateriaal, afbeeldingen, layout, sjablonen, templates en structuren die de constructie, vorm en inhoud van de website uitmaken.

Aansprakelijkheid
Excellence-Immo bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.  Excellence-Immo bvba heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Excellence-Immo bvba de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Excellence-Immo bvba noch providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
 

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden tenzij op voorhand schriftelijke toestemming wordt gevraagd aan Excellence-Immo bvba. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met  Excellence-Immo bvba. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Excellence-Immo bvba. 
 

Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Excellence-Immo bvba controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Excellence-Immo bvba de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen  Excellence-Immo bvba en de uitbaters van deze sites.  Excellence-Immo bvba aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Excellence-Immo bvba verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met Excellence-Immo bvba.
 

Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die Excellence-Immo bvba ontvangt via de website worden opgenomen in de databank van Excellence-Immo bvba. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe mailt u naar Excellence-Immo bvba.

logo Excellence-Immo bvba

kantoor Excellence-Immo bvba

Markt 48 bus A
2590 Berlaar
België


TEL 0473 65 20 93
FAX 015 24 63 01


Mail Excellence-Immo

RPR Mechelen 0895.322.272
BTW 0895.322.272
BA en borgstelling via AXA (polisnr. 730.390.160)
Vastgoedmakelaar -bemiddelaar
BIV nr. 504.958

Nuttige links