pijlIN DE KIJKER

  • Westende
    0

Controle instantie:
BIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 5 te 1000 Brussel

Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer

Onze aanpak voor 2020: nieuwe borstels vegen nog beter

Nieuwe  borstels vegen nog beter: dat is ons motto.

Wij kondigen met trots de verhuis van het kantoor Excellence Immo aan in het eerste semester 2020 naar de commerciële ruimte in het nieuwbouwproject Residentie Laetitia aan het rond punt te Berlaar Centrum.

In het nieuwe gebouw zullen we beschikken over een grote vergaderruimte, ultra moderne kantoren en een splinternieuwe infrastructuur.

En zoals we reeds in de aanhef stelden: nieuwe borstels vegen nog beter. Daar zijn we van overtuigd.

Uiteraard komt niet alles gewoon uit de lucht gevallen. Daarvoor werd keihard gewerkt de voorbije jaren, werd zweet, noch moeite en inzet gespaard om te geraken waar we nu staan!

Maar uiteraard mag niet stilgestaan worden .... en dat zijn we verre van van plan .....

 

Met alle bovenvermelde extra troeven zijn we ervan overtuigd dat de aanpak van alle facetten die met onroerend goed te maken hebben voor het jaar 2020 algemeen nog meer professioneler zullen kunnen aangepakt te worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat een eigenaar van een onroerend goed nog meer dient begeleid worden bij de verkoop of verhuur ervan. Het is de taak van een immobiliënmakelaar om U hierbij met raad en daad, maar vooral met een ervaring en goede kennis van de wetgeving en van de steeds wijzigende (fiscale of andere) bepalingen, bij te staan. Alleen dan, en alleen dan, kan U als klant een tevreden gevoel aan je geplande onroerend goed transactie overhouden.

Onze aanpak in alle dossiers blijft gericht op een optimale begeleiding van onze klanten - eigenaars die zowel een eigendom verkopen of verhuren of die een project hiermee wensen te ontwikkelen.

Dit houdt onder meer in dat wij voor onze klanten volgende taken zullen verrichten in elk dossier waarin wij zullen optreden als makelaar:

  • Het opstellen van een gedetailleerd en compleet schattingsverslag met de nodige motivering van de bekomen schattingswaarden;
  • Een transparante en volledige begeleidingsovereenkomst waarin alle modaliteiten tussen eigenaar en makelaar worden vastgelegd teneinde eventuele onduidelijkheden of frustraties te vermijden;
  • Het opstellen van een doelgericht en transparant verkoopdossier waarbij de klant volledige inzage verwerft in alle facetten ervan.
  • Doelgerichte publiciteit (internet, onze website, kranten, onze etalage in het nieuwe kantoor is volumineus.
  • De opmaak in overleg met de notarissen van verkoper en koper van een volledige verkoopovereenkomst of een transparante overeenkomst tussen partijen indien het over andere dan zuivere verkoopmandaten gaat (verhuurcontracten, projectontwikkeling, zakelijke rechten die tussen partijen worden opgezet (b.v. Recht van Opstal, Erfpacht, Vruchtgebruikovereenkomsten, ...), handelsoverdrachten, enz...
  • Begeleiding van kredietaanvragen bij aankopen van onroerend goed of begeleiding van andere financiële materies (b.v. afwikkelingen met betrekking tot onroerend goed van nalatenschappen of echtscheidingen, verkoop van handelszaken, verkoop van vennootschappen met of zonder onroerend goed, ...)
  • Samenwerking met notaris, banken, financiële en fiscale adviseurs en het begeleiden van de notariële acte bij de overdracht van onroerend goed of andere zakelijke rechten.

Om deze bovenstaande taken te kunnen vervullen tot een goed einde is het belangrijk dat hieromtrent de nodige expertise kan worden voorgelegd.

Ons Excellence Immo team is op de hoogte van de recentse wijzigingen van de verschillende domeinen op vlak van immobiliën maar zeker op fiscaal en financieel vlak. Wij beschikken over meer dan 10 jaar ervaring op fiscaal en financieel vlak.

Onze ervaring in deze materies zal nog meer van toepassing komen en ten dienste van de klanten worden gesteld om de volgende toch wel economische turbulente jaren te kunnen doorstaan.

Wij stellen ze dan ook graag ten dienste van U! 

 

logo Excellence-Immo bvba

kantoor Excellence-Immo bvba

Markt 48 bus A
2590 Berlaar
België


TEL 0473 65 20 93
FAX 015 24 63 01


Mail Excellence-Immo

RPR Mechelen 0895.322.272
BTW 0895.322.272
BA en borgstelling via AXA (polisnr. 730.390.160)
Vastgoedmakelaar -bemiddelaar
BIV nr. 504.958

Nuttige links